Jste nový zákazník?

Získej slevu!
 
 
 
 

Zásady zodpovědného půjčování

Zodpovědné půjčování

Naším cílem v Emmas Credit je poskytnout Vám finanční prostředky, ve chvíli, kdy je z jakéhokoli důvodu potřebujete, a to za pomoci snadné, rychlé a bezpečné online žádosti. Závazky z naší strany bereme velmi vážně, a proto jsou potřeby klientů vždy středem našeho zájmu.

Online půjčky poskytujeme pouze v případech, kdy jsme si absolutně jisti, že jejich splácení nezpůsobí klientům přílišné obtíže. Naopak, půjčky by měly sloužit hlavně k pokrytí neočekávaných výdajů, nemělo by se stávat, že se na ně spoléháme pravidelně.

Abychom měli jistotu, že splácení půjček nebude mít za následek vyvinutí zbytečného finančního stresu na naše klienty, vyhodnocování žádostí má z toho důvodu na starost náš automatizovaný bodovací systém, který každou žádost individuálně posoudí podle daných parametrů. Následně rozhodne, zda bude půjčka schválena anebo naopak zamítnuta. Jedině tímto způsobem si můžeme být absolutně jisti, že poskytneme úvěr pouze žadatelům, kteří nebudou mít s následným splácením vypůjčené částky velké obtíže.

Transparentnost nákladu

Veškeré poplatky a výše úroku online půjčky jsou našim klientům známy od samého počátku. Neúčtujeme si žádné skryté poplatky či úroky.

První půjčky poskytujeme do maximální výše 3000 Kč. Chceme, aby měli noví klienti dostatek času obeznámit se s našimi podmínkami a také, aby si nejprve vyzkoušeli, jaké jsou jejich možnosti pro splácení.

Chceme pro vás jen to nejlepší, proto umožňujeme půjčky i na dobu pouhých 5 dní. V případě, že si vezmete úvěr na dobu delší, než je ve skutečnosti potřeba, můžete vypůjčenou částku splatit i před daným termínem. Takto platíte pouze za dobu, po kterou jste měli peníze vypůjčené. Snažíme se tímto způsobem vyjít našim klientům vstříc a co nejlépe se přizpůsobit jejich potřebám.

Za pomoci upozornění prostřednictvím sms zpráv a emailů se snažíme, pomoci našim zákazníkům se včasným splacením půjčky. Emaily a sms zprávy zasíláme vždy několik dní před uplynutím výpůjční lhůty a následně také v den splatnosti.

Chápeme, že mohou přijít neočekávané situace, které mohou mít za následek neschopnost uhradit půjčku včas. Proto nabízíme možnost prodloužení termínu splatnosti půjčky. Stačí pouze uhradit úrok z počáteční částky a nízký poplatek za prodloužení. V případě, že nejste v situaci, kdy byste si mohli půjčku prodloužit, prosím, kontaktuje náš zákaznický servis, na kterém s pomocí našich operátorek naleznete řešení pro nastalou situaci.

Pokud se dostanete do prodlení, znamená to, že k úroku budete dále muset platit smluvní pokutu ve výši 0,1 % denně z dlužné částky, úrok z prodlení v zákonné výši a náhradu nákladů na vymáhání ve výši 30 Kč denně.

 Zároveň se vám tímto podstatně sníží šance na získání další půjčky od naší společnosti.

Jak si půjčovat zodpovědně?

Pří žádosti o rychlou půjčku byste si měli být absolutně jisti, že si půjčujete jen takovou částku, kterou nebudete mít následně problém splácet. Dbejte, abyste si zvolili jako termín splatnosti datum, které Vám umožní bezproblémové splacení půjčky, vzhledem k Vašemu výplatnímu termínu.

Než se rozhodnete pro rychlou online půjčku, měli byste si vždy pozorně pročíst podmínky a ujednání, které jsou součástí Smlouvy o půjčce. 

Když se přiblíží termín splatnosti Vaší půjčky, ujistěte se,že máte k dispozici dostatečnou částku na splacení.

Kdy je vhodná doba na žádost o online půjčku?

Rychlé půjčky by měly sloužit k překlenutí neočekávaných finančních výdajů. Měly by se využívat pouze jako krátkodobé řešení. Rozhodně by se online půjčky neměly využívat na splácení jiných vyšších dluhů, protože tak se můžete dostat jedině do začarovaného kruhu, ze kterého nebude cesta ven.